นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบริษัท Promoliti จำกัด ("บริษัท", "เรา","ทางเรา" หรือ "ของเรา") นี้อธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่เราอาจรวบรวม จัดเก็บ ใช้งานและ/หรือแบ่งปัน ("กระบวนการ") ข้อมูลของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเรา ("บริการ") เช่น เมื่อคุณ:

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ investfox.com

มีส่วนร่วมกับเราในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขาย การตลาดหรือกิจกรรมใดๆ

มีคำถามหรือข้อกังวลหรือใช่ไหม? การอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจสิทธิส่วนบุคคลและตัวเลือกของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายและแนวปฏิบัติของเรา โปรดอย่าใช้บริการของเรา หากคุณยังคงมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อเราที่ dpo@investfox.com

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

โดยย่อ: เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราโดยสมัครใจเมื่อคุณลงทะเบียนในบริการ แสดงความสนใจในการรับข้อมูลเกี่ยวกับเราหรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมในบริการหรือเมื่อคุณติดต่อเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับบริบทของการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเราและบริการ ตัวเลือกที่คุณทำและผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะที่คุณใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ชื่อ
  • ที่อยู่อีเมล 
  • ชื่อผู้ใช้
  • รหัสผ่าน

เราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะต้องเป็นความจริง ครบถ้วนและถูกต้องและคุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

โดยย่อ: ข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) และ/หรือคุณลักษณะของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ จะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมบริการของเรา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเยี่ยมชม ใช้งานหรือนำทางไปยังบริการ ข้อมูลนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนเฉพาะของคุณ (เช่น ชื่อหรือข้อมูลติดต่อ) แต่อาจรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งาน เช่น ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ และ ลักษณะของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่า ภาษา URL ที่อ้างอิง ชื่ออุปกรณ์ ประเทศ สถานที่ตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่คุณใช้บริการของเราและข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลหลักที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินงานของบริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และการรายงานภายในของเรา

เช่นเดียวกับธุรกิจจำนวนมาก เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน 

เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างไร?

โดยย่อ: เราประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อจัดหา ปรับปรุงและบริหารบริการของเรา สื่อสารกับคุณ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกงและปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้เรายังอาจประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลหลายประการ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเรา รวมถึง

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างบัญชีและการตรวจสอบสิทธิ์และจัดการบัญชีผู้ใช้ เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ รวมถึงทำให้บัญชีของคุณใช้งานได้ตามปกติ

เพื่อรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของแต่ละบุคคล เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณเมื่อจำเป็น เพื่อบันทึกหรือปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของแต่ละบุคคล เช่น เพื่อป้องกันอันตราย 

เราอาศัยฐานกฎหมายใดในการประมวลผลข้อมูลของคุณ?

โดยย่อ: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเราเชื่อว่าจำเป็นเท่านั้นและเรามีเหตุผลทางกฎหมายที่ถูกต้อง (เช่น ฐานกฎหมาย) เพื่อดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เช่น ด้วยความยินยอมของคุณ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้บริการแก่คุณ เพื่อเข้าสู่หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปกป้องสิทธิของคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา

หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร ส่วนนี้จะมีผลบังคับใช้กับคุณ

กฎข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และ GDPR ของสหราชอาณาจักรกำหนดให้เราต้องอธิบายฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องที่เราพึ่งพา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเราอาจพึ่งพาฐานทางกฎหมายต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

ความยินยอม เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณ หากคุณให้อนุญาต (เช่น ให้ความยินยอม) ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ 

ภาระผูกพันทางกฎหมาย เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เช่น การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลการใช้หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเราหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้อง

ฐานประโยชน์สาคัญต่อชีวิต เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องปกป้องฐานประโยชน์สาคัญต่อชีวิตของคุณหรือผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคลที่สาม เช่น สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของบุคคลใดๆ 

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ หรือไม่?

โดยย่อ: เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน (เช่น เว็บบีคอนและพิกเซล) เพื่อเข้าถึงหรือจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้เทคโนโลยีดังกล่าวและวิธีที่คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้บางอย่างได้ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา 

เราจะรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร? 

โดยย่อ: เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านระบบของมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรและทางเทคนิค

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลที่ออกแบบมา เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราประมวลผล อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะป้องกันและพยายามรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ แต่ไม่มีการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถสัญญาหรือรับประกันได้ว่าแฮกเกอร์ อาชญากรไซเบอร์หรือบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ จะไม่สามารถเอาชนะความปลอดภัยของเราและรวบรวม เข้าถึง ขโมยหรือแก้ไขข้อมูลของคุณได้อย่างไม่เหมาะสม แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังและจากบริการของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณควรเข้าถึงบริการภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้น

สิทธิส่วนบุคคลของคุณคืออะไร?

โดยย่อ: ในบางภูมิภาค เช่น เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA), สหราชอาณาจักร (UK) และแคนาดา คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้มากขึ้น คุณสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา

ในบางภูมิภาค (เช่น เขตเศรษฐกิจยุโรป, สหราชอาณาจักรและแคนาดา) คุณมีสิทธิบางอย่างภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิ (ก) ในการขอเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ข) ในการขอแก้ไขหรือลบข้อมูล (ค) ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและ (ง) ในการถ่ายโอนข้อมูล (ถ้ามี) ในบางสถานการณ์ คุณอาจมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่า:

เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เราจะขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามหรือไม่

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขายหรือเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ประเภทของบุคคลที่สามที่มีการขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการรวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ

คุณอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณอาจขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปหรือขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูล

คุณอาจขอยกเลิกการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามในอนาคต เมื่อได้รับคำขอยกเลิก เราจะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ไม่เกินสิบห้า (15) วันนับจากวันที่ส่งคำขอ

หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเราหรือดูรายละเอียดการติดต่อที่ด้านล่างของเอกสารนี้ หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณ เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณ 

เราจะทำการอัปเดตประกาศนี้หรือไม่?

โดยย่อ: ใช่ เราจะอัปเดตประกาศนี้ตามความจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราอาจอัปเดตประกาศนี้เป็นครั้งคราว เวอร์ชั่นที่อัปเดตจะถูกระบุด้วยวันที่ "แก้ไข" ที่อัปเดตและเวอร์ชั่นที่อัปเดต จะมีผลทันทีที่สามารถเข้าถึงได้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างชัดเจนหรือโดยการส่งการแจ้งเตือนถึงคุณโดยตรง เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้บ่อยๆ เพื่อรับทราบว่าเราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

คุณจะติดต่อเราเกี่ยวกับประกาศนี้ได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศนี้ โปรดติดต่อเราที่ dpo@investfox.com หรือส่งโปรษณีย์ไปที่:

Promoliti Ltd 

Petur Enchev 15 str. Varna, Bulgaria