ข้อกำหนดการใช้งาน

Investfox.com "เว็บไซต์" และบุคคลที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ซึ่งเรียกว่า "ลูกค้า" มีส่วนร่วมในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดที่กล่าวถึงด้านล่างอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ เนื่องจากการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของคุณถือเป็นข้อตกลงของคุณที่จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ 

บริษัท Promoliti จำกัด ควบคุมเว็บไซต์และมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อเผยแพร่ 

เราต้องการให้ผู้เข้าชมของเราได้รับประสบการณ์การใช้งานที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้กฎอุตสาหกรรมและการกำกับดูแลทั้งหมด ด้วยเหตุนี้หากคุณเห็นสิ่งใดที่ไม่ได้เปิดเผยด้านล่างหรือหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอต่อไปนี้ โปรดติดต่อเรา

สิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์

บริษัท Promoliti จำกัด ให้สิทธิ์แก่คุณในการดู บุ๊กมาร์ก ดาวน์โหลดและพิมพ์หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่รวมอยู่ในหน้าเว็บเหล่านั้น สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และการนำไปแสดงของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในการได้มาการชำระเงิน การแก้ไขและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ สายโทรศัพท์และวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงเว็บไซต์และหน้าเว็บในเว็บไซต์สามารถใช้เพื่อเหตุผลส่วนบุคคลข้อมูลและเหตุผลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากบริษัท Promoliti จำกัด คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขคัดลอก แจกจ่าย ส่ง โพสต์ แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำเ ผยแพร่หรือหน้าเพจการขายใดๆ เนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์

เว็บไซต์ไม่มีให้บริการ/มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ 

ไม่มีรายการแนะนำหรือคำแนะนำที่ให้ไว้

เนื่องจากบริษัท Promoliti จำกัด ไม่ใช่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาต เว็บไซต์จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น 

เราไม่รับประกันมูลค่าที่คาดหวังของการลงทุนหรือแหล่งข้อมูลใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าวิจัยและตัดสินใจการลงทุนของคุณเองและคุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์ที่มีความรู้ก่อนที่จะทำการลงทุนใดๆ 

เนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจลงทุนใดๆ เพียงอย่างเดียวและไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำที่เหมาะสมกับความต้องการทางการเงินของนักลงทุนแต่ละราย

การลงทะเบียน

คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ ในกรณีดังกล่าว คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเมื่อมีการร้องขอและหากจำเป็นต้องมีอายุขั้นต่ำสำหรับการมีสิทธิ์เป็นเจ้าของและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว 

การสร้างบัญชีผู้ใช้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท Promoliti จำกัด เป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ บริษัท Promoliti จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก จำกัดหรือระงับสิทธิพิเศษ ชื่อผู้ใช้ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของบริษัท Promoliti จำกัด เครื่องหมายการค้าของบริษัท Promoliti จำกัด ไม่สามารถนำมาใช้ในลักษณะใดๆ ที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ลูกค้าหรือการดูถูกหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบริษัท Promoliti จำกัด 

ข้อความ รูปภาพ คลิปเสียง โลโก้ ปุ่ม การรวบรวมข้อมูล ซอฟต์แวร์ไอคอน กระดานข้อความ แชท รหัส HTML รหัส XML และเนื้อหาต้นฉบับอื่นๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เป็นทรัพย์สินของบริษัท Promoliti จำกัดหรือผู้ให้บริการเนื้อหา 

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ที่ให้สิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์อื่นใดแก่คุณในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Promoliti จำกัด คุณไม่สามารถคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย แสดง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Promoliti จำกัดได้ 

การติดต่อ

หากคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการโปรดติดต่อเราและเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด