ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การเปิดเผยข้อมูลทั่วไปกำหนดการควบคุมโครงสร้างและควบคุมการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ investfox.com ของบริษัท Promoliti จำกัด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป

บริษัท Promoliti จำกัด ไม่ใช่บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและไม่ได้อ้างว่าสามารถแจ้งหรือแนะนำสถานที่หรือวิธีการที่ผู้เข้าชมควรทำการลงทุนของพวกเขา คุณตระหนักดีว่าการลงทุนมาพร้อมกับความเสี่ยงของตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เลเวอเรจ ความน่าเชื่อถือของเครดิต การปกป้องการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอและความผันผวนของตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาตลาด 

บริษัท Promoliti จำกัด ผู้เขียน ผู้เผยแพร่และบริษัทในเครือทั้งหมดจะไม่รับผิดชอบสำหรับภาระหนี้สินจากการซื้อขายและการลงทุนของคุณ คำชี้แจงข้อเท็จจริงบนเว็บไซต์หรือสิ่งพิมพ์ Reink Media จะทำขึ้น ณ วันที่ระบุและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่ควรสันนิษฐานว่ากลยุทธ์ ตัวบ่งชี้หรือวิธีการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเราจะมีผลกำไรหรือจะไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ผลการดำเนินงานในอดีตของเทรดเดอร์หรือระบบการเทรดที่เปิดเผยโดยบริษัท Promoliti จำกัด ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์หรือที่อื่นไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนในอนาคต 

เว็บไซต์และเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวชี้วัด กลยุทธ์ คอลัมน์ บทความ สิ่งพิมพ์และคู่มือมีวัตถุประสงค์ เพื่อการให้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน คุณต้องรับผิดชอบต่อการวิจัยและการตัดสินใจลงทุนของคุณเอง นอกจากนี้คุณควรสำรวจและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนการลงทุน 

คุณเข้าใจและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่า:

บริษัท Promoliti จำกัด ไม่รับประกันว่า (1) เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์บริการเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ว่าจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ (2) ฟังก์ชันและเนื้อหาที่มีอยู่ในหรือบนเว็บไซต์จะไม่มีข้อผิดพลาด (3) มาตรการรักษาความปลอดภัยที่บริษัท Promoliti จำกัดใช้เพื่อปกป้องการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จะทนต่อความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกลไกการรักษาความปลอดภัยหรือจะไม่มีการรั่วไหล การปิดใช้งานหรือการหลีกเลี่ยงอื่นๆ ของมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว

ขีดจำกัดความรับผิดชอบ

ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย บริษัท Promoliti จำกัด บริษัทในเครือหรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก (1) การใช้งานเว็บไซต์ (2) ความล้มเหลวหรือการสูญเสียข้อมูล (3) การสูญเสียการใช้งานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง (4) การสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและผลลัพธ์