DASAR PRIVASI

Dasar Privasi untuk Promoliti Ltd ("Syarikat," "kami," "kami," atau "kami"), menerangkan cara dan sebab kami mungkin mengumpul, menyimpan, menggunakan dan/atau berkongsi ("memproses") maklumat anda apabila anda menggunakan perkhidmatan kami ("Perkhidmatan"), seperti apabila anda:

Lawati laman web kami di investfox.com

Berinteraksi dengan kami dalam cara lain yang berkaitan, termasuk sebarang jualan, pemasaran atau acara

Soalan atau kebimbangan? Membaca notis privasi ini akan membantu anda memahami hak dan pilihan privasi anda. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar dan amalan kami, sila jangan gunakan Perkhidmatan kami. Jika anda masih mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, sila hubungi kami di dpo@investfox.com

APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?

Ringkasnya: Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.

Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan secara sukarela kepada kami apabila anda mendaftar pada Perkhidmatan, menyatakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kami atau produk dan perkhidmatan kami, apabila anda mengambil bahagian dalam aktiviti pada Perkhidmatan, atau sebaliknya apabila anda menghubungi kami.

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan bergantung pada konteks interaksi anda dengan kami dan Perkhidmatan, pilihan yang anda buat dan produk serta ciri yang anda gunakan. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk yang berikut:

 • nama
 • alamat e-mel
 • nama pengguna
 • kata laluan
 • Kami tidak memproses maklumat sensitif.

Semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami mestilah benar, lengkap dan tepat, dan anda mesti memberitahu kami tentang sebarang perubahan pada maklumat peribadi tersebut.

Maklumat dikumpul secara automatik

Ringkasnya: Sesetengah maklumat — seperti alamat Protokol Internet (IP) anda dan/atau ciri penyemak imbas dan peranti — dikumpulkan secara automatik apabila anda melawati Perkhidmatan kami.

Kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik apabila anda melawati, menggunakan atau menavigasi Perkhidmatan. Maklumat ini tidak mendedahkan identiti khusus anda (seperti nama atau maklumat hubungan anda) tetapi mungkin termasuk maklumat peranti dan penggunaan, seperti alamat IP anda, pelayar dan ciri peranti, sistem pengendalian, pilihan bahasa, URL rujukan, nama peranti, negara, lokasi, maklumat tentang cara dan bila anda menggunakan Perkhidmatan kami, dan maklumat teknikal lain. Maklumat ini diperlukan terutamanya untuk mengekalkan keselamatan dan operasi Perkhidmatan kami, dan untuk tujuan analitik dan pelaporan dalaman kami.

Seperti kebanyakan perniagaan, kami juga mengumpul maklumat melalui kuki dan teknologi serupa.

BAGAIMANAKAH KAMI MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?

Ringkasnya: Kami memproses maklumat anda untuk menyediakan, menambah baik dan mentadbir Perkhidmatan kami, berkomunikasi dengan anda, untuk keselamatan dan pencegahan penipuan, dan mematuhi undang-undang. Kami juga mungkin memproses maklumat anda untuk tujuan lain dengan persetujuan anda.

Kami memproses maklumat peribadi anda untuk pelbagai sebab, bergantung pada cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, termasuk

 • Untuk memudahkan penciptaan akaun dan pengesahan dan sebaliknya menguruskan akaun pengguna. Kami mungkin memproses maklumat anda supaya anda boleh membuat dan log masuk ke akaun anda, serta memastikan akaun anda berfungsi.
 • Untuk menyelamatkan atau melindungi kepentingan penting individu. Kami mungkin memproses maklumat anda apabila perlu untuk menyelamatkan atau melindungi kepentingan penting individu, seperti untuk mengelakkan bahaya.

APAKAH ASAS UNDANG-UNDANG YANG KAMI ANTARAKAN UNTUK MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?

Ringkasnya: Kami hanya memproses maklumat peribadi anda apabila kami percaya ia perlu dan kami mempunyai sebab undang-undang yang sah (iaitu, asas undang-undang) untuk berbuat demikian di bawah undang-undang yang terpakai, seperti dengan persetujuan anda, untuk mematuhi undang-undang, untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda untuk memasuki atau memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk melindungi hak anda, atau untuk memenuhi kepentingan perniagaan kami yang sah.

Jika anda berada di EU atau UK, bahagian ini terpakai kepada anda.

Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan GDPR UK memerlukan kami menerangkan asas undang-undang yang sah yang kami harapkan untuk memproses maklumat peribadi anda. Oleh itu, kami mungkin bergantung pada asas undang-undang berikut untuk memproses maklumat peribadi anda:

 • Persetujuan. Kami mungkin memproses maklumat anda jika anda telah memberi kami kebenaran (iaitu, persetujuan) untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa.
 • Kewajipan Undang-undang. Kami mungkin memproses maklumat anda di mana kami percaya ia perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, seperti bekerjasama dengan badan penguatkuasa undang-undang atau agensi kawal selia, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undang kami, atau mendedahkan maklumat anda sebagai bukti dalam litigasi di mana kami berada. terbabit.
 • Minat Penting. Kami mungkin memproses maklumat anda di mana kami percaya adalah perlu untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting pihak ketiga, seperti situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap keselamatan mana-mana orang.

ADAKAH KAMI MENGGUNAKAN COOKIES DAN TEKNOLOGI PENGESAN LAIN?

Ringkasnya: Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpul dan menyimpan maklumat anda.

Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa (seperti suar web dan piksel) untuk mengakses atau menyimpan maklumat. Maklumat khusus tentang cara kami menggunakan teknologi tersebut dan cara anda boleh menolak kuki tertentu dinyatakan dalam Notis Kuki kami. 

BAGAIMANAKAH KAMI MENJAGA MAKLUMAT ANDA SELAMAT?

Ringkasnya: Kami berhasrat untuk melindungi maklumat peribadi anda melalui sistem langkah keselamatan organisasi dan teknikal.

Kami telah melaksanakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai dan munasabah yang direka untuk melindungi keselamatan sebarang maklumat peribadi yang kami proses. Walau bagaimanapun, walaupun terdapat perlindungan dan usaha kami untuk melindungi maklumat anda, tiada penghantaran elektronik melalui Internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin 100% selamat, jadi kami tidak boleh menjanjikan atau menjamin bahawa penggodam, penjenayah siber atau pihak ketiga yang tidak dibenarkan tidak akan mampu mengalahkan keselamatan kami dan mengumpul, mengakses, mencuri atau mengubah suai maklumat anda secara tidak wajar. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, penghantaran maklumat peribadi ke dan dari Perkhidmatan kami adalah atas risiko anda sendiri. Anda hanya perlu mengakses Perkhidmatan dalam persekitaran yang selamat.

APAKAH HAK PRIVASI ANDA?

Ringkasnya: Di sesetengah wilayah, seperti Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), United Kingdom (UK) dan Kanada, anda mempunyai hak yang membolehkan anda mengakses dan mengawal maklumat peribadi anda dengan lebih baik. Anda boleh menyemak, menukar atau menamatkan akaun anda pada bila-bila masa.

Di sesetengah wilayah (seperti EEA, UK dan Kanada), anda mempunyai hak tertentu di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Ini mungkin termasuk hak (i) untuk meminta akses dan mendapatkan salinan maklumat peribadi anda, (ii) untuk meminta pembetulan atau pemadaman; (iii) untuk menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda; dan (iv) jika berkenaan, kepada kemudahalihan data. Dalam keadaan tertentu, anda juga mungkin mempunyai hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda.

Bergantung pada keadaan, anda mempunyai hak untuk mengetahui:

 • sama ada kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda;
 • kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan;
 • tujuan maklumat peribadi yang dikumpul digunakan;
 • sama ada kami menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga;
 • kategori maklumat peribadi yang kami jual atau dedahkan untuk tujuan perniagaan;
 • kategori pihak ketiga yang kepadanya maklumat peribadi itu dijual atau didedahkan untuk tujuan perniagaan; dan
 • perniagaan atau tujuan komersial untuk mengumpul atau menjual maklumat peribadi.

Hak privasi lain

 • Anda boleh membantah pemprosesan maklumat peribadi anda.
 • Anda boleh meminta pembetulan data peribadi anda jika ia tidak betul atau tidak lagi berkaitan, atau meminta untuk menyekat pemprosesan maklumat tersebut.
 • Anda boleh meminta untuk menarik diri daripada menjual maklumat peribadi anda pada masa hadapan kepada pihak ketiga. Setelah menerima permintaan menarik diri, kami akan bertindak atas permintaan itu secepat mungkin, tetapi tidak lewat daripada lima belas (15) hari dari tarikh penyerahan permintaan.

Untuk melaksanakan hak ini, anda boleh menghubungi kami atau dengan merujuk kepada butiran hubungan di bahagian bawah dokumen ini. Jika anda mempunyai aduan tentang cara kami mengendalikan data anda, kami ingin mendengar daripada anda.

ADAKAH KAMI MEMBUAT KEMASKINI KEPADA NOTIS INI?

Ringkasnya: Ya, kami akan mengemas kini notis ini mengikut keperluan untuk kekal mematuhi undang-undang yang berkaitan.

Kami mungkin mengemas kini notis privasi ini dari semasa ke semasa. Versi yang dikemas kini akan ditunjukkan dengan tarikh "Disemak" yang dikemas kini dan versi yang dikemas kini akan berkuat kuasa sebaik sahaja ia boleh diakses. Jika kami membuat perubahan penting pada notis privasi ini, kami mungkin memberitahu anda sama ada dengan menyiarkan notis perubahan tersebut secara jelas atau dengan menghantar pemberitahuan kepada anda secara langsung. Kami menggalakkan anda menyemak notis privasi ini dengan kerap untuk dimaklumkan tentang cara kami melindungi maklumat anda.

BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI MENGENAI NOTIS INI?

Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang notis ini, sila hubungi kami di dpo@investfox.com atau melalui pos ke:

Promoliti Ltd

Petur Enchev 15 str. Varna, Bulgaria